Info      Tentoonstellingen      Tentoonstellingen archief      Kunstenaars      Grafiekcollectie      Overige activiteiten      Musea      Links      Home

 

 

Grafiek uit ToruÑ   

 - SELECTIE -

Tentoonstelling van vier kunstenaars:

Jan Baczyński,  Tomasz Barczyk,  Marek Basiul  en  Piotr Gojowy

14 september t/m 14 november 2008 in het Koetshuis van het Landgoed ‘Oud-Poelgeest’ te Oegstgeest

in  MUSEUMS

Alle vier kunstenaars doceren grafische technieken aan de Copernicus Universiteit in de Leidse zusterstad Toruń. De Faculteit Beeldende Kunst heeft diverse interessante grafiekateliers. Die werden na de Tweede Wereldoorlog in 1945 opgericht door de uit Wilno geremigreerde grafici met het doel het onderwijs op dat gebied te stimuleren. Sindsdien hebben er diverse reorganisaties plaatsgevonden, de grafiekopleiding  is ingrijpend veranderd en vernieuwd, maar het respect voor de zuiverheid van de grafische expressie is intact gebleven. De grafiek uit Toruń staat hoog aangeschreven binnen de moderne Poolse grafische kunst.

De Stichting Witryna werkt al geruime tijd samen met de grafici uit Toruń; hun grafiek maakt deel uit van de bestaande grafiekcollectie van de stichting.

 

  Wszyscy graficy są wykładowcami w Zakładzie Grafiki na Wydziałe Sztuk Pięknych Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakład ten jest efektem prawie sześćdziesięciu lat rozwoju i radykalnych przemian prowadzących do podwyższenia poziomu artystycznego i nauczania. Zakład został powołany do życia w 1945 roku przez grafików wileńskich profesora Jerzego Hoppena, Edwarda Kuczyńskiego i Koźme Czuryło, którzy przybyli po zakończeniu wojny do Torunia wraz z falą pracowników nauki i sztuki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Wiele zmieniło się od tamtych czasów, również ciągłość tradycji grafiki wileńskiej została ostatecznie przerwana już w latach sześćdziesiątych, natomiast pozostała widoczna do dziś dbałość o czystość warsztatu graficznego.

Grafika toruńska jest bardzo cenniona w świecie polskiej współczesnej grafiki. Fundacja Witryna współpracuje od dłuższego czasu z grafikami z Torunia i posiada w swojej kolekcji wiele grafik toruńskich artystów.

 

                                             

drs. Jef Schaeps, conservator Prentenkabinet van de Universiteitsbibliotheek Leiden opent de tentoonstelling

 

◄ terug

&

Met dank aan:

 

 het bestuur van Kasteel Oud-Poelgeest

 

 

 Pools Informatiebureau voor Toerisme

   de Stichting Stedenband Leiden-Toruń